ค่าเช่าอาคาร ที่ดินเปล่า และการทำสัญญา

ก ) ค่าเช่าอาคารกับทางโครงการประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้

1) "ค่าประกันความเสียหายของอาคาร และการจ่ายค่าสาธารณูปโภค" (ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น) ชำระครั้งเดียวเมื่อทำสัญญา เป็นจำนวนเงิน 30,000-60,000 บาท/อาคาร (ระดับราคาแล้วแต่การตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ที่ทางโครงการจัดหาให้ผู้เช่าในแต่ละอาคาร ตามที่ตกลงกัน ) เงินส่วนนี้ท่านจะได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา หลังจากที่ทางโครงการได้หักค่าซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหาย (หากมี) และ เคลียร์ค่าสาธารณูปโภคที่ค้างกับทางราชการหมดแล้ว 

2) "ค่ารายปี" ชำระเมื่อทำสัญญาเช่า ค่ารายปีขึ้นกับการตกแต่งภายในอาคาร ,เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ในอาคารที่โครงการจัดหาให้ผู้เช่า  เงินในส่วนค่ารายปีนี้ หากท่านผู้เช่าอยู่ไม่ครบตามสัญญาเช่า จะไม่ได้รับคืนท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทางโครงการครับ

3) "ค่าเช่ารายเดือน" จะอยู่ระหว่างเดือนละ 15,000-25,000 บาท/อาคาร  แล้วแต่การตกแต่งและอุปกรณ์ที่ให้ในแต่ละอาคาร สามารถดูรายละเอียดได้จากเมนูแต่ละอาคารตามเลขบ้านในด้านซ้ายมือของเว็บครับ 

สัญญาเช่าอาคารมีระยะเวลา 1- 3 ปีแล้วแต่ความต้องการของท่านลูกค้า สัญญาระยะสั้น (1 ปี) เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการทดสอบธุรกิจว่าเหมาะกับในป่าตองหรือไม่ ส่วนสัญญาระยะยาว (2-3 ปี) เหมาะกับท่านที่ธุรกิจมั่นคงแล้วในป่าตอง แต่ต้องการไม่ให้มีการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าตลอดระยะเวลาในสัญญาเช่า


ข) ค่าเช่าที่ดินเปล่า (ที่ดินให้เช่า ติดด้านถนนราชปาทานุสรณ์ เข้าคนละด้านกับอาคารที่ให้เช่า) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

1)ค่าเช่ารายเดือน ขึ้นกับจำนวนพื้นที่ที่เช่า คิดเป็นต่อตารางเมตรหรือต่องาน 

2) ค่าประกันการเช่า จำนวนเท่ากับค่าเช่า 3 เดือน ชำระเมื่อทำสัญญาเช่า

สัญญาเช่าที่ดินมีระยะเวลา 1 ปี ทางโครงการสงวนสิทธิให้ผู้เช่าเดิมเช่าก่อน และเช่าต่อไปได้จนกว่าทางดครงการจะทำการพัฒนาที่ดินในส่วนที่เช่าอยู่นั้น ทั้งนี้ทางโครงการจะทำการแจ้งผู้เช่าก่อนทำการพัฒนาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือ 1 ปีแล้วแต่กรณี

Visitors: 20,635